Villkor

Senast uppdaterad 31 juli 2022

Välkommen!
Vänligen läs webbplatsens villkor innan du börjar använda vår webbplats, mobilapplikation och tjänster publicerade av vår webbplats och mobilapplikation. Genom att använda vår webbplats eller mobilapplikation accepterar och godkänner du webbplatsens villkor och vår integritetspolicy med avseende på köp av våra tjänster inklusive våra onlinekurser och andra produkter. Vår webbplats och mobilapplikation är riktad till användare som är 18 år eller äldre. Genom att gå in på eller använda vår webbplats garanterar du att du är myndig för att bilda ett bindande avtal med oss.
Webbplatsvillkoren är ett avtal mellan dig och oss som styr din användning av vår webbplats och mobilapplikation. Om du inte godkänner webbplatsens villkor, använd inte vår webbplats eller mobilapplikation. Vi kan ändra webbplatsens villkor när som helst. Om du inte godkänner ändringarna kan du sluta använda vår webbplats och mobilapplikation. Varje gång du besöker vår webbplats eller mobilapplikation bekräftar du ditt godkännande av webbplatsens villkor. Du ansvarar för att regelbundet granska webbplatsens villkor. Webbplatsvillkoren kompletteras med ytterligare villkor i vår integritetspolicy och ansvarsfriskrivning.
Webbplatsvillkoren är ett avtal mellan dig och oss som styr din användning av vår webbplats och mobilapplikation. Om du inte godkänner webbplatsens villkor, använd inte vår webbplats eller mobilapplikation. Vi kan ändra webbplatsens villkor när som helst. Om du inte godkänner ändringarna kan du sluta använda vår webbplats och mobilapplikation. Varje gång du besöker vår webbplats eller mobilapplikation bekräftar du ditt godkännande av webbplatsens villkor. Du ansvarar för att regelbundet granska webbplatsens villkor. Webbplatsvillkoren kompletteras med ytterligare villkor i vår integritetspolicy och ansvarsfriskrivning.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller stänga av vår webbplats, mobilapplikation eller avsluta din användning. Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller upphörande av vår webbplats eller mobilapplikation. Du kan bli ombedd att ange vissa registreringsuppgifter för att komma åt vår webbplats eller mobilapplikation. Vi förväntar oss att din information är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all information du tillhandahåller för att registrera dig på vår webbplats eller mobilapplikation inklusive användningen av alla interaktiva funktioner på vår webbplats eller mobilapplikation, styrs av vår integritetspolicy och du samtycker till alla åtgärder vi vidtar med avseende på din information konsekvent med vår integritetspolicy.
Genom att publicera eller skicka innehåll på eller till vår webbplats eller mobilapplikation ger du oss och våra dotterbolag en royaltyfri och underlicenserbar rätt och licens att publicera sådant innehåll på vår webbplats eller mobilapplikation och sociala medier på lagligt sätt och för alla lagligt syfte. Du får endast använda vår webbplats eller mobilapplikation för lagliga ändamål och i enlighet med dessa webbplatsvillkor. Du samtycker till att inte använda vår webbplats eller mobilapplikation på något sätt som bryter mot någon tillämplig statlig, lokal eller internationell lag eller förordning.
Du får inte publicera något reklam- eller reklammaterial utan vårt skriftliga medgivande, eller någon "skräppost", "kedjebrev" eller "spam" på vår webbplats eller mobilapplikation. Du får inte utge dig för att vara oss eller delta i något skadligt beteende för användare av vår webbplats och mobilapplikation. Du samtycker till att inte använda vår webbplats eller mobilapplikation på något sätt som kan störa någon del av webbplatsen eller användningen av vår webbplats eller mobilapplikation. Det är förbjudet att använda någon robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt vår webbplats eller mobilapplikation för något som helst syfte eller introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt.
Allt innehåll på vår webbplats och mobilapplikation är skyddat av upphovsrätt som ett kollektivt verk eller samling enligt upphovsrättslagarna, och vi har alla rättigheter därtill. Dessa webbplatsvillkor tillåter dig att använda vår webbplats eller mobilapplikation endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du kan använda funktionerna för sociala medier som vi har aktiverat. Du får inte modifiera kopior av något material från vår webbplats eller mobilapplikation, använda fotografier, video eller ljud separat från den medföljande texten.
Du samtycker till att du är ensam ansvarig för dina egna bidrag och konsekvenserna av att publicera dem. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller inte publicera bidrag utan föregående meddelande.
Om du anser att något material som är tillgängligt på eller från denna vår webbplats eller mobilapplikation gör intrång i din upphovsrätt, kan du begära borttagning av detta material från vår webbplats eller mobilapplikation genom att skicka ett meddelande till info@www.loveandmind.com med information om, din elektroniska signatur, identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du tror har kränkts på vår webbplats eller mobilapplikation så att vi kan hitta det materialet, din kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och e-postadress, ett uttalande om att informationen i ditt meddelandet är korrekt och du är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.
Vi är inte ansvariga för andra innehållsgivares åsikter och din användning av vår webbplats eller mobilapplikation är föremål för webbplatsens ansvarsfriskrivning.
Love Your Life och dess dotterbolag är inte ansvariga för tillfälliga, indirekta, följdskador eller skador av något slag, på något sätt relaterade till vår webbplats eller mobilapplikation, våra onlinekurser eller våra andra produkter. Alla anspråk mot oss ska begränsas till det belopp som du betalade, om något, för användning av vår webbplats eller mobilapplikation eller tillämplig onlinekurs eller andra produkter.
Du får inte dela ditt användarnamn och lösenord.
Vi kan inte förbjuda minderåriga att besöka vår webbplats eller mobilapplikation på grund av Internets natur. vår webbplats eller mobilapplikation och våra onlinekurser är inte riktade till barn under 18 år och vi samlar inte medvetet in information från barn under 18 år via vår webbplats eller mobilapplikation. Om du tror att ett barn har lämnat information till oss via vår hemsida eller mobilapplikation, vänligen kontakta oss via e-post på info@www.loveandmind.com.

Eventuella tvist mellan oss kommer att styras av svensk lag.

Om du har några frågor om dessa allmänna villkor eller den praxis som beskrivs häri kan du kontakta oss på: info@www.loveandmind.com.

Senast uppdaterad: 31 juli 2022
© 2022 Blossom Flow. Alla rättigheter förbehållna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att se nya tips och blogginlägg.

Vi kommer att uppdatera dig med våra nya tips och inlägg.

Tack för att du prenumererar på Love Your Life.

Vi kommer att uppdatera dig med våra nya tips och inlägg.