Tjänster

Här kan du hitta information om de tjänster som jag erbjuder under 2023: coaching, kurser i personlig utveckling och webinarier. Alla tjänster är pausade under 2022 på grund av sjukdom och pågående behandlingar.

Coaching

Under coaching arbetar du och jag tillsammans, antingen med något du själv har identifierat och vill jobba vidare med eller jobbar vi fram grundorsaker till det som håller dig tillbaka i livet. Jag bistår dig så att du själv kan välja hur du vill hantera dina utmaningar utifrån din livssituation och förutsättningar.

Personlig utvecklingskurser

Baskursen utförs i form av workshops en helgdag per vecka under en månad i grupp totalt 4 tillfällen.

Vi arbetar aktivt med att lära känna oss själva och upptäcka våra styrkor och svagheter genom att använda fyra verktyg som introduceras under kursen nämligen meditation, självobservation och dröm journal och dagböcker.

Var och en av oss förväntas arbeta dagligen och individuellt under veckodagarna med uppgifter som man får med sig efter varje workshop tillfälle.

Webinarier

Håll utsikt for kommande webinarier under 2023.

senaste artiklar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att se nya tips och blogginlägg.

Vi kommer att uppdatera dig med våra nya tips och inlägg.

Tack för att du prenumererar på Love Your Life.

Vi kommer att uppdatera dig med våra nya tips och inlägg.