Mindfulness

Mindfulnessteknikerna i väst tar vara på de positiva psykologiska och fysiologiska effekter som meditation medför. Mindfulness definieras som meningsfullt och icke dömande medvetenhet om nu-ets upplevelse. Olika mindfulnesstekniker har integrerats i modern klinisk psykologi under de fyra senaste decennierna och används främst för stresshantering. Det är i grunden baserad på buddhistisk tradition. En av teknikerna som används inom klinisk psykologi är Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). MBSR använder sig endast av mindfulness meditation och är i särklass den mest kliniskt använda metoden. MBSR har visat sig vara effektiv för patienter med kronisk smärta som tex. fibromyalgi, samt panikångest, psoriasis, cancer och återkommande depressioner. En annan teknik är en terapi som heter Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). MBCT är en utveckling av mindfulness och är en kombination av kognitiv terapi, mindfulnessideér och meditations utövande. MBCT utvecklades 2002 och är baserad på MBSR. Tekniken var främst skapad för att förebygga återfall av självmordstankar. Ett gemensamt begrepp som syftar till både MBSR och MBCT är Mindfulness Based Intervention (MBI). MBI har bevisade positiva effekter på psykiska sjukdomar såsom depression, ångest, bipolär, borderline personlighet, ätstörningar och sömnproblem. Intresset för att undersöka meditationens effekt på hjärnans struktur, har ökat kraftigt det senaste decenniet. Mätningar av den grå substansens volym och densitet är vanliga metoder för att kartlägga hjärnförändringar. Detta görs både i longitudinella studier och tvärsnittsstudier. Vissa studier undersöker effekterna av en specifik meditationsträning. Andra studier jämför effekterna relaterad till antal år av utövande.

Ett vanligt begrepp som refererar till både MBSR och MBCT är Mindfulness Based Intervention (MBI). MBI har bevisat positiva effekter på psykiska sjukdomar som depression, ångest, bipolär, borderline personlighetsstörning, ätstörningar och sömnproblem. Intresset för att undersöka effekten av meditation på hjärnans struktur har ökat kraftigt det senaste decenniet. Mätningar av den grå substansens volym och densitet är vanliga metoder för att kartlägga hjärnförändringar. Detta görs i både longitudinella studier och tvärsnittsstudier. Vissa studier undersöker effekterna av en specifik meditationsövning. Andra studier jämför effekterna relaterade till antalet års träning.

Låt mig veta vad du vill läsa om ämnet "Mindfulness", antigen genom en kommentar eller mail till info@positivpsykologi.nu.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hello! Jag är Katayoun

Det gläder mig att du har hittat hit. Mitt syfte med denna sida är att sprida information som bidrar till ditt välmående och samtidigt hålla en dialog med dig. Jag är därför tacksam för alla kommentarer, feedback och önskemål.

Prenumerera

Author's Pick

Tjänster

Kurser

Meditation Personlig utveckling Självobservation Mer …

Coaching

Erfaren bollplank och stöd för dina personliga och professionella målsättningar.

Webinarier

Meditationens positiva effekter. Varför satsa på personlig utveckling?

Relaterad artiklar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att se nya tips och blogginlägg.

Vi kommer att uppdatera dig med våra nya tips och inlägg.

Tack för att du prenumererar på Love Your Life.

Vi kommer att uppdatera dig med våra nya tips och inlägg.